Menu
FANZINE.cz

Obdivuhodný, kouzelný a divoký svět Alagaësie

Redakce

Redakce

3. 10. 2010

!SPECIÁL!Christopher Paolini dokázal něco, co se povedlo málokomu. Vytvořil svět s vlastními pravidly, tvory, přírodními zákonitostmi a mnohým dalším. Vytvoření však není to hlavní. To skutečné umění tkví v tom, aby lidé byli schopni uvěřit tomu, že skutečně existuje…


Dračice Safira Zdroj: deviantart.com

Kdysi dávno, za starých časů, vznikla nádherná a divoká země jménem Alagaësie. Nejdřív ji obývali pouze bájní draci, kteří nemají počátků, leda by vznikli se samotnou Alagaësií, a trpaslíci, jež od začátku obývali jižní území země, přes které se táhnou zdánlivě nekonečně vysoké Beorské hory. Jednoho dne se na jižním pobřeží vylodili čarokrásní a nespoutaní elfové, kteří se rozprostřeli po celé zemi a které obzvláště uchvátily zdánlivě nekonečné severské lesy Du Weldenvarden.

Elfové ani trpaslíci se navzájem nestýkali, nejevili vzájemné sympatie a žili naprosto nezávisle na sobě. Avšak v jednom nešťastném okamžiku začala velmi krvavá válka mezi elfy a draky. Válka trvala dlouho a obě rasy by se byly bývaly nejspíše zničily, kdyby mladý elf jménem Eragon nenašel bílé dračí vejce a tajně nevychoval spřáteleného draka, s jehož pomocí cestoval mezi oběma stranami a snažil se sjednat mír. Tak vznikli Dračí jezdci.


Elfská princezna Arya Zdroj: deviantart.com

Kouzelná smlouva, uzavřená mezi elfy a draky zajišťovala mocné spojení, jež mělo zabránit vypuknutí dalšího střetu. Osudy elfů a draků se navždy spojily. Elfové získali nadlidskou sílu, mrštnost a dlouhověkost. Draci se zase mohli dorozumívat normální řečí. Za několik stovek let připluli do Alagaësie lidé a také byli připojeni k této magické smlouvě.

Po tisíce let panoval mír a země vzkvétala. Avšak jednoho dne byl mladému nerozvážnému Jezdci zabit jeho drak. Mladý muž ze své těžké ztráty zešílel a pokusil se přesvědčit radu starších Jezdců, aby mu vydala nového draka. Jeho žádost byla odmítnuta. Jezdec se v tu chvíli rozhodl pro strašlivou pomstu. Zlákal na svou stranu mladého Dračího jezdce a společně ukradli dračí mládě, jehož původního Jezdce zabili a samotného draka si podrobili pomocí temných kouzel. Šílený Dračí jezdec se jmenoval Galbatorix.


Kočkodlak Solembum Zdroj: deviantart.com

Galbatorix spolu s třinácti dalšími Jezdci známými jako Třináct Křivopřísežníků nashromáždili obrovskou sílu a moc z Eldunarí, dračích srdcí, jež uzmuli Jezdcům. Společně zbylé Jezdce zničili, do jednoho je povraždili, své odpůrce zahnali do lesů a hor nebo popravili. Galbatorix se prohlásil králem celé Alagaësie a ze své černé pevnosti v ponurém městě Uru’baen krutě vládne území známému jako Království.

Rebelové a vzbouřenci se ukryli v trpasličím městě Tronjheim v Beorských horách. Elfové se stáhli do hlubokých lesů Du Weldenvarden, jež obestřeli řadou ochranných kouzel. Těsně po zničení Jezdců se podařilo jednomu území odtrhnout se od Království a zavést vlastní neutrální stát známý jako Surda. Všichni, kdo nenávidí Galbatorixe, doufají ve vlastního Dračího jezdce, který by je dokázal zbavit hrůzovlády samozvaného šíleného krále…

Rasy v Alagaësii

Lidé přišli do Alagaësie několik tisíc let po elfech. Jsou krátkověká rasa. Po prvotních rozporech byli přidáni ke smlouvě mezi elfy a draky a stali se Dračími jezdci.

Elfové jsou stará rasa. Jsou nesmrtelní, ale mohou podlehnout tělesným zraněním. K jejich hlavním znakům patří špičaté uší, zešikmené oči, mrštnost, rychlost a nadpřirozená síla.

Trpaslíci jsou rasa, která žije v Alagaësii od jejích počátků. Jsou malého a podsaditějšího vzrůstu. Mají rádi boj a jsou bezmezně oddáni svému klanu, kterých je celkem třináct.

Draci patří k této kouzelné zemi odpradávna. Jsou obdařeni různými magickými schopnostmi a dokáží chrlit oheň. Jsou nesmrtelní, ale také mohou podlehnout tělesným zraněním. Drak je buď vázaný na Jezdce nebo žije jako divoký.

Alagaësie je země velmi rozmanitá. Na severu se táhnou nekonečné lesy Du Weldenvarden, na východě bouří obrovský oceán. Přímořská města jsou od zbytku země oddělena širokým pásmem vrcholků známých jako Dračí hory. Většinu vnitrozemí tvoří široké pláně, někdy zelené, někdy suché, někdy narušené řekou či jezerem. Na jihu se rozkládá Surda, která má přístup k moři a těsně sousedí s Beorskými horami. Beory jsou pohoří dosahující neskutečných výšin. Nejvyšší vrcholy sahají až nad deset mil. Zbytek území Alagaësie vyplňuje rozlehlá poušť Hadarak, kde nikdo a nic nežije. Pobřeží už jen občas lemují větší či menší ostrovy.

Trpasličí město Tronjheim Zdroj: deviantart.com

V Alagaësii nad vším vládnou kouzla, která pochází od draků. Prostupují vším. Přírodními pochody, ovlivňují rozhodnutí lidí, poskytují ochranu, ale mohou být také ohromně nebezpečná. Kouzla se dají ovládat starověkým jazykem a silou. Starověký jazyk má tu moc, že věc jen nepopisuje, on jí i je. Když někdo zná slovo a má dostatek síly, může ovládnout i věc. Toto umění je však velmi nebezpečné a nemělo by se zkoušet bez řádného výcviku.

Rasy v Alagaësii

Urgalové, jedna z nejvíce nenáviděných ras. Mají tmavě šedou kůžia hrubou a z čela jim trčí silné rohy, podobné beraním. Tato rasa zbožňuje boj a válku. Jsou krutí a krvelační.

Ra’zakové. Jsou určeni na zabíjení lidí. Dobře vidí ve tmě, umí vysoko skákat a mají rychlý běh. Naopak neumí plavat a bojí se slunečního svitu.

Kočkodlaci jsou jednou z nejzáhadnějších ras v Alagaësii. Mají podobu obří kočky s rysíma ušima a dlouhýma nohama. Jsou obdaření jasnozřivostí.

Alagaësie, vytvořená Christopherem Paolinim, je velice divoká, nespoutaná a kouzelná země, jež zas a znovu udivuje svou rozmanitostí. Pokud byste se chtěli a tomto neobyčejném světě dovědět více, určitě si pořiďte Eragonova průvodce po Alagaësii, jež vychází na konci záři v nakladatelství Fragment.


Mapa Alagaësie Zdroj: deviantart.com

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Obdivuhodný, kouzelný a divoký svět Alagaësie

Hide picture