Menu
FANZINE.cz
Ostatní

Profesní školení řidičů jde i online!

Školení řidičů referentů má jasný účel, a sice předejít rizikům spojeným s řízením vozidla na služební cestě. Vysoce efektivní formou školení jsou online kurzy, které s sebou přinášejí výhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Online kurzy s certifikátem

Školení řidičů referentů se koná buď při nástupu do zaměstnání, nebo před zahájením činnosti, s níž bude řízení auta spojeno. To, jak často se kurzy budou opakovat, závisí na zaměstnavateli, stejně tak způsob, jakým bude školení probíhat.

Pohodlné a především efektivní řešení nabízí online kurzy pořádané společností PREVENT. Ta v rámci profesního školení řidičů poskytuje souborný interaktivní výklad, seznamuje s aktuálně platnou legislativou a následně ověřuje získané znalosti pomocí testu. Výstupem je certifikát potvrzující absolvování školení.

Koordinátor BOZP zajistí komplexní služby a poradenství

Spolehlivým koordinátorem BOZP je například společnost PREVENT. Spolu s veškerou agendou týkající se bezpečnosti práce na pracovišti zajišťuje i pracovnělékařské služby a firemní e-learning prostřednictvím platforem EDUNIO a INSTRUCTOR.

Společnost PREVENT jakožto koordinátor a specialista BOZP nabízí:

  • komplexní služby v oblasti BOZP a PO – poradenství BOZP a PO, online školení bezpečnosti práce, zajištění dokumentace BOZP
  • pracovnělékařské služby – poradenství a dohled, školení
  • online vzdělávání – hotové i vlastní online kurzy, vzdělávací systémy, poradenství

Profesní školení řidičů a dalších zaměstnanců

Právě školení řidičů zajišťuje společnost PREVENT – koordinátor BOZP – skrze LMS platformu INSTRUCTOR. Kromě výše zmíněných online kurzů pro řidiče poskytuje i další kurzy.

Platforma INSTRUCTOR dále nabízí:

  • školení BOZP
  • školení požární ochrany
  • další zákonná školení zaměstnanců
  • poradenství a profesionální podporu
  • přehledný a intuitivní LMS systém pro řízení výuky

Součástí školení BOZP online je technická a odborná podpora, samozřejmostí jsou také špičkové technologie nabízející co možná největší komfort a efektivitu při výuce. Znalosti získané absolvováním kurzu jsou prověřeny testem, na základě něhož je zaměstnanci udělen certifikát.

Online kurzy s certifikátem dostupné na platformě INSTRUCTOR se netýkají pouze zákonných školení zaměstnanců, mezi něž patří například školení požární ochrany nebo BOZP. Vedle školení BOZP a PO mohou zaměstnanci využít kurzy zaměřené na soft skills (stress management, řešení konfliktů), finance (finanční gramotnost), firemní kulturu (kybernetická bezpečnost, životní prostředí) a podobně.

Online kurzy INSTRUCTORU jsou určené především pro malé firmy, vzdělávání většího počtu zaměstnanců zajišťuje LMS platforma EDUNIO.

E-learning kurzy pro velké firmy

Pohodlným způsobem vzdělávání zaměstnanců jsou e-kurzy dostupné na platformě EDUNIO. Vzdělávací kurzy EDUNIO se rovněž týkají především firemního vzdělávání v oblasti BOZP a PO, jsou však přizpůsobené na míru společnostem o větším počtu zaměstnanců. Pohodlnou organizaci a řízení vzdělávání zaměstnanců zajišťuje intuitivní learning management system, který nabízí celou řadu užitečných funkcí.

K dispozici jsou hotové e-learning kurzy, je však rovněž možné vytvářet kurzy vlastní. Vedle online výuky lze využít také možnosti blended learningu. Jedná se o metodu, jež kombinuje vzdělávání zaměstnanců pomocí e-kurzů se standardní výukou, čímž maximalizuje výhody obou přístupů.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Profesní školení řidičů jde i online!

Hide picture