×
FANZINE.cz

RECENZE: Kniha Kain si pohrává s příběhem biblického bratrovraha

Bible je od pradávna nazývána knihou knih. Ač se tak děje z mnoha důvodů, nejdůležitějším z nich je zřejmě povědomí, které má o příbězích této knihy téměř každý. Alespoň to základní. Proto není třeba dlouze hádat, co se za názvem Kain skrývá.

Kain zabíjí Ábela (výřez) Autor: Gustave Doré

Strůjce první vraždy v dějinách, bratrovrah Kain, proslul svým příběhem coby černá ovce biblických postav. Krom nehynoucí a nepříliš žádoucí slávy si tímto činem vysloužil znamení na čele a značnou pozornost spisovatelů. A tak se, díky jedné z mnoha inspirací, kterou autorům poskytuje, vydává na zajímavou životní pouť.

Po kratším seznámení s rodiči, tedy epizodou samotného ráje, začíná jednoho krásného dne příběh zápalnou obětí. Kain, navýsost oddaný Bohu, postává nevěřícně u své oběti a s lítostí v očích hledí na oběť bratrovu. Podle vzhledu kouře z obětišť má Bůh bratra evidentně radši. Čímž Ábelovi zajistil, že jej bratr nezahrne sourozeneckou láskou, ale hlínou. Následně sestoupí Nejvyšší ze své výše, označí Kaina znamením a odkáže jej k věčnému bloudění, ba co víc, škodolibě mu slíbí, že nezemře, aby se snad ze svého údělu nevyvlékl příliš předčasně.

Literární kvíz: Jak jste na tom s Biblí, znáte Starý zákon?

Kain tedy odchází z rodné země. Jeho putování vede i časem, aniž by mohl sám ovlivnit, kdy se která z nehezkých realit stane právě tou jeho a na jak dlouho tomu tak bude. Coby chudý vyhnanec samotného Boha prochází biblickými příběhy. Těmi důležitými. Pozná zmatek pod babylonskou věží, počká na Mojžíše pod horou Sinaj, stane se svědkem válek, ulehne coby milenec po boku prostopášné Lilith, na poslední chvíli navštíví Sodomu, na jejíž konec si udělá velice neoblomný názor, uvidí padat Jericho a nakonec nastoupí na archu Noemovu.

Během svých cest se potkává s příslušnými biblickými postavami, stává se součástí jejich příběhů. Setká se s anděly a občas jej někam nepustí nějaký ten cherubín. Poměrně prostý život tuláka starozákonního světa. Tím hlavním, co jeho život provází, je ale názor na Boha. Často a z poměrně rozumných důvodů zpochybňuje jeho vlastnosti, především spravedlnost. Se svým názorem na něj se ochotně pustí do diskuze nejen s prostými lidmi nebo anděly, ale dokonce i sám Pán tvorstva si vyslechne svůj díl hořké kritiky. Kainův příběh je jednoduše plný příležitostí k zamyšlení, a právě to je jeho podstatou.

Jistě i mnohým díla neznalým čtenářům je jméno José Saramago alespoň trochu povědomé. Může za to Nobelova cena, ale daleko větší vinu nese skutečný spisovatelský um. Ač knihy takto oceněných autorů nemusí nutně předznamenávat dokonalost samu, jakousi záruku kvalitního stylu povětšinou poskytují. Kniha představuje skutečné umění, autor vytvořil dílo hodné svého literárního postavení.

Vyprávění vychází z jeho vlastního pojetí Kainova příběhu. Dokresluje si a vysvětluje rozličné události svérázným způsobem a vnáší do biblického prostředí velice zajímavé vidění. Jeho Kain je sarkastický, protiví se vůli Boha, ale přesto je  vzhledem ke své černé minulosti vykreslen poněkud nečekaně. Zvlášť když jeho budoucnost bude ještě černější.

Čtěte také: Kniha Čtyři poslední věci ukazuje církev v krutém světle

O strastech někdejší doby se Saramago zmiňuje způsobem, který dost možná nebude úplně po chuti těm, pro které bible znamená něco více než zajímavou knihu. Na události se dívá s notnou dávkou těžko popsatelné odlišnosti od klasického přijetí či naprostého odmítnutí, jak mají lidé ve zvyku. Dalo by se říct, že vypráví po svém příběh typu jak to bylo doopravdy, i když se to mnohým nebude líbit.

Je velice důležitým faktem, že nejde o knihu usilující o rozlícení zarytých křesťanů ani o ironický důkaz pro ortodoxní ateisty. Otázka osobního přesvědčení jistě pohled na knihu ovlivní, ale v žádném případě by neměl její námět nikoho odradit. Zajímavé čtení poskytne všem inteligentním lidem, bez ohledu na to, co si o její tematice myslí. Ostatně, vše je bráno zlehka, dílo se skutečně nechlubí zařazením do fantasy nadarmo.

Podivuhodný styl

Specifikem, možná záporem, ale v každém případě originálním prvkem knihy je poněkud nezvyklá forma textu. Ten je sepsán v souvislém, nekonečném toku slov. Odstavce v knize téměř chybí, k jejich počítání by pohodlně stačily prsty na rukou. Dále kniha postrádá jakoukoli přímou řeč, lépe řečeno její klasický zápis. Repliky jednotlivých postav se uvádějí jen velkým písmenem, což je poněkud více než nepřehledné. Avšak jistě záměrné. Další odlišnost spočívá ve jménech postav, která nezačínají velkým písmenem, což zprvu oči čtenáře nesnáší zrovna s pochopením.

To vše dělá z knihy o něco hůře stravitelné dílo, ne nutně však musí jít o překážku v jejím úspěchu u čtenářů. Obsah za přečtení stojí a snad i jeho odlišná forma mu přidává na zajímavosti.

Kain je dobrou volbou, je-li žádán netradiční kousek pro chvíle přemýšlivého čten. Text je protkán mnohdy úsměvnými poznámkami ze světa a neoddiskutovatelně nabízí originální a zajímavé příběhy bez ohledu na jejich odmítanou i přijímanou biblickou realitu. Zde jsou mnohé události hezky pohromadě, nahlíženy svérázným pohledem a podány ještě svéráznější formou.

Název originálu: Cain
Český název: Kain
Autor: José Saramago
Překlad: Lada Weissová
Obálka: Jakub Krč
Počet stran: 152
Vazba: Pevná
Rozměry: 135 x 205 mm
Vydal: Nakladatelství Plus, Albatros Media, Praha 2011
Doporučená cena: 229 Kč

Hodnocení: *** 70%Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.
Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..